loading

Motokáry outdoor

Outdoor

Naše motokáry

U nás si můžete vybrat z několika druhů od začátečníků až po profesionály.

STANDART motokára SODI SR5

 • Minimální výška jezdce je 150 cm, doporučený minimální věk 15 let
 • Výkon 11 Hp

RACE motokára SODI SR4 390

 • Pouze pro zkušené jezdce
 • Časový limit:  pod 1:02 min  na  standart GT5 R
 • Výkon 16 Hp
 • Minimální věk jezdce 16 let

JUNIOR motokára SODI LR5 200

 • Pro začátečníky a mládež, výška 135–150 cm, doporučený věk 10–15 let
 • Výkon 6 Hp

Dvousedačka 2 Drive 390

 • Pro dospělého jezdce a dítě od 4 do 15 let
 • Výkon 13,5 Hp

Ceník

HYGIENICKÁ KUKLA - povinná pro zapůjčení přilby 70,-
ZAPŮJČENÍ OCHRANNÉ PŘILBY JE ZDARMA!

Typ Motokára Info Výkon Doba Cena

Zvýhodněná cena 

PO-ČT (10:00 - 14:00)

STANDARD Sodi SR5 Minimální výška od 150 cm, věk 15 let. O způsobilosti mladistvých k řízení motokáry rozhoduje obsluha motokár. 11 Hp 12 minut 350 Kč 300 Kč

RACE

Sodi SR4 390  Pouze pro zkušené jezdce, minimální věk 16 let, časový limit: pod 1:02 na STANDART GT5R. 16 Hp 12 minut 450 Kč 400 Kč 

JUNIOR

Sodi LR5  Výška 135 - 150 cm, doporučený věk 10 - 15 let. 5,5 Hp 12 minut 350 Kč 300 Kč 

2 DRIVE - DVOJSEDAČKA

Honda 390   13,5 Hp 12 minut 400 Kč 350 Kč 

Z bezpečnostních důvodů nejezdí půjčovna dětských motokár za plného provozu.
Rozhoduje obsluha motokár dle aktuálního provozu na okruhu.

Návštěvníci areálu jsou během pobytu povinni mimo dodržování obecně platných právních předpisů dbát zejména pokynů obslužného personálu.
Do areálu vstupují z vlastní vůle a na vlastní nebezpečí s plným vědomím možných rizik.

Zakoupením jízdy souhlasíte s obchodními podmínkami a provozním řádem.
Nároky na jakékoli odškodné ze strany provozovatele jsou vyloučeny.

Provozní řád

Motokárový okruh KARTARENA Cheb

 1. Každý nový nebo nezkušený začínající jezdec je povinen nechat se před jízdou poučit obsluhou o způsobu ovládání zapůjčené motokáry a o zásadách a pravidlech chování na trati.
 2. Před jízdou doporučujeme odložit si své osobní věci do uzamykatelných skříněk. Nezodpovídáme za ztrátu.
 3. Při jízdě je povinné používat hygienickou kuklu (lze zakoupit společně s jízdenkou), ochrannou přilbu hlavy, která musí být zapnutá, ochranný průzor helmy musí být uzavřen. Doporučujeme používat vhodné sportovní oblečení, pevnou obuv, dlouhý rukáv a kalhoty. Není dovoleno jezdit s šátkem a šálou kolem krku, delší vlasy musí být ukryté pod kuklou a přilbou.
 4. První kolo se počítá jako seznamovací a zahřívací, jeďte proto pomaleji!!! Seznamte se během něj s průběhem zatáček na trati, nebezpečnými místy a zároveň zahřejte pneumatiky a motor na bezpečnou provozní teplotu.
 5. Nepřeceňujte své jezdecké schopnosti! Zvolte si takovou rychlost, při které budete schopni motokáru bezpečně ovládat. Je zakázáno nebezpečně předjíždět, riskovat zranění a ohrožovat ostatní jezdce.
 6. Motokáry jsou bezkontaktní sport !! Vyvarujte se proto kolizí, při kterých by mohlo dojít k ohrožení zdraví, nebo poškození zařízení půjčovny.
 7. Během jízdy nesmíte narážet do jiného jezdce, vytlačovat jej z trati či ho jiným způsobem ohrožovat. Nekličkujte, neměňte prudce stopu. Nezastavujte na startovní čáře.
 8. Kontaktní jízdu – vytlačování a vzájemné narážení jako nebezpečnou jízdu může obsluha okamžitě zastavit bez nároku na vrácení peněz !!!
 9. Platí přísný zákaz jízdy v protisměru.
 10. Platí přísný zákaz zastavování na startovní rovince nebo jinde na trati a především ne za zatáčkami v rychlé ideální linii.
 11. Z motokáry během jízdy nevystupujte!! Pokud musíte zastavit během jízdy, odstavte motokáru bezpečně mimo závodní ideální linii.
 12. Platí přísný zákaz vstupu na dráhu.
 13. Zákaz jízdy při požití i při podezření na užití alkoholu a jiných zakázaných omamných látek.
 14. Je zakázáno zkracování jízdy přes trávník.
 15. Zvednutím paže signalizujte ostatním jezdcům nebezpečí a přivolejte obsluhu motokár.
 16. Na pokyn obsluhy – spuštění závory - ukončete jízdu a mírnou rychlostí vyjeďte vpravo vedle závory mimo dráhu na vyznačený prostor pro zastavení.
 17. Dbejte maximální opatrnosti a sledujte, kde se právě nachází ostatní jezdci.
 18. V případě přetočení motokáry do protisměru se před otáčením přesvědčte, zda je dráha volná.
 19. Jízda nezletilých do 15 let pouze v doprovodu a se souhlasem zákonného zástupce.
 20. O vhodnosti a možnosti jízdy dětských motokár rozhoduje bez výjimky pouze obsluha motokár.
 21. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé při provozu na trati i mimo ni.
 22. V případě havárie z důvodu nedodržení provozních a bezpečnostních pokynů a poškození částí motokár, či jiných zařízení účtujeme náhradu škody.
 23. Provozovatel neručí za způsobené škody a újmu na zdraví způsobenou sobě či druhým při nedodržování provozních a bezpečnostních pokynů.Za bezpečnost dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, případně jimi pověřená osoba starší 18. let.
 24. Každý jezdec s motokárou se účastní jízdy na vlastní nebezpečí.
Udělejte radost dárkovým poukazem
Udělejte radost dárkovým poukazem
Poukaz platí na všechny služby. Nezapomenutelné zážitky pro děti i dospělé!