loading

Outdoor-Go-Karts

Outdoor

Unsere Karts

Bei uns können Sie aus mehreren Typen vom Einsteiger bis zum Profi wählen.

STANDART Kart SODI GT5 R 270

 • Die Mindestgröße des Fahrers beträgt 150 cm, das empfohlene Mindestalter 15 Jahre
 • Leistung 11 Hp

RACE Kart SODI SR4 390

 • Nur für erfahrene Reiter
 • Zeitlimit: unter 1:02 min nach GT5 R-Standard
 • Leistung16 Hp
 • Das Mindestalter des Fahrers beträgt 16 Jahre

JUNIOR Kart SODI LR5 200

 • Für Anfänger und Jugendliche, Körpergröße 135–150 cm, empfohlenes Alter 10–15 Jahre
 • Leistung 6 Hp

Doppelsitzes Kart 2 Drive 390

 • Für erwachsene Reiter und Kinder von 4 bis 15 Jahren

 • Leistung 13,5 Hp

Preisliste

HYGIENEHAUBE - obligatorisch bei Helmmiete 50,-
SCHUTZHELM-VERLEIH IST KOSTENLOS!

Typ ¨Kart Info Leistung Dauer Preis Ermäßigter Eintritt (Montag - Donnerstag nur zwischen 10:00 -14:00 Uhr)
  Sodi GT5R 270 Mindestgröße ab 150 cm, Alter 15 Jahre. Über die Befähigung Minderjähriger zum Führen eines Gokarts entscheidet der Kartservice. 11 Hp 13 minut 350,-Kč 300,-Kč

RACE

Sodi SR4 390 Nur für erfahrene Fahrer, Mindestalter 16, Zeitlimit: unter 1:02 auf STANDARD GT5R. 16 Hp 13 minut 450,-Kč 400,-Kč

JUNIOR

Sodi LR5 Höhe 135 - 150 cm, empfohlenes Alter 10 - 15 Jahre. 5,5 Hp 13 minut 350,-Kč 300,-Kč

2 DRIVE - DOPPELKART

Honda 390   13,5 Hp 13 minut 400,-Kč 350,-Kč

Besucher der Anlage sind während ihres Aufenthaltes verpflichtet, neben den allgemein gültigen gesetzlichen Vorschriften den Weisungen des Betriebspersonals Folge zu leisten.
Sie betreten die Anlage freiwillig und auf eigene Gefahr und im vollen Bewusstsein der möglichen Risiken.

Mit dem Kauf der Fahrt stimmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Betriebsregeln zu.
Schadensersatzansprüche des Betreibers sind ausgeschlossen.

Betriebsvorschriften

Motokárový okruh KARTARENA Cheb

 1. Každý nový nebo nezkušený začínající jezdec je povinen, nechat se před jízdou poučit obsluhou o způsobu ovládání zapůjčené motokáry a o zásadách a pravidlech chování na trati.
 2. Před jízdou doporučujeme odložit si své osobní věci do uzamykatelných skříněk. Nezodpovídáme za ztrátu.
 3. Při jízdě je povinné používat hygienickou kuklu (lze zakoupit společně s jízdenkou), ochrannou přilbu hlavy, která musí být zapnutá, ochranný průzor helmy musí být uzavřen. Doporučujeme používat vhodné sportovní oblečení, pevnou obuv, dlouhý rukáv a kalhoty. Není dovoleno jezdit s šátkem a šálou kolem krku, delší vlasy musí být ukryté pod kuklou a přilbou.
 4. První kolo se počítá jako seznamovací a zahřívací, jeďte proto pomaleji!!! Seznamte se během něj s průběhem zatáček na trati, nebezpečnými místy a zároveň zahřejte pneumatiky a motor na bezpečnou provozní teplotu.
 5. Nepřeceňujte své jezdecké schopnosti! Zvolte si takovou rychlost, při které budete schopni motokáru bezpečně ovládat. Je zakázáno nebezpečně předjíždět, riskovat zranění a ohrožovat ostatní jezdce.
 6. Motokáry jsou bezkontaktní sport !! Vyvarujte se proto kolizí, při kterých by mohlo dojít k ohrožení zdraví, nebo poškození zařízení půjčovny.
 7. Během jízdy nesmíte narážet do jiného jezdce, vytlačovat jej z trati či ho jiným způsobem ohrožovat. Nekličkujte, neměňte prudce stopu. Nezastavujte na startovní čáře
 8. Kontaktní jízdu – vytlačování a vzájemné narážení jako nebezpečnou jízdu může obsluha okamžitě zastavit bez nároku na vrácení peněz !!!
 9. Platí přísný zákaz jízdy v protisměru.
 10. Platí přísný zákaz zastavování na startovní rovince nebo jinde na trati a především ne za zatáčkami v rychlé ideální linii.
 11. Z motokáry během jízdy nevystupujte, !! Pokud musíte zastavit během jízdy, odstavte motokáru bezpečně mimo závodní ideální linii.
 12. Platí přísný zákaz vstupu na dráhu.
 13. Zákaz jízdy při požití i při podezření na užití alkoholu a jiných zakázaných omamných látek.
 14. Je zakázáno zkracování jízdy přes trávník
 15. Zvednutím paže signalizujte ostatním jezdcům nebezpečí a přivolejte obsluhu motokár
 16. Na pokyn obsluhy – spuštění závory - ukončete jízdu a mírnou rychlostí vyjeďte vpravo vedle závory mimo dráhu na vyznačený prostor pro zastavení.
 17. Dbejte maximální opatrnosti a sledujte, kde se právě nachází ostatní jezdci.
 18. V případě přetočení motokáry do protisměru se před otáčením přesvědčte, zda je dráha volná.
 19. Jízda nezletilých do 15 let pouze v doprovodu a se souhlasem zákonného zástupce.
 20. O vhodnosti a možnosti jízdy dětských motokár rozhoduje bez výjimky pouze obsluha motokár.
 21. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé při provozu na trati i mimo ni.
 22. V případě havárie z důvodu nedodržení provozních a bezpečnostních pokynů a poškození částí motokár, či jiných zařízení účtujeme náhradu škody.
 23. Provozovatel neručí za způsobené škody a újmu na zdraví způsobenou sobě či druhým při nedodržování provozních a bezpečnostních pokynů.Za bezpečnost dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, případně jimi pověřená osoba starší 18. let.
 24. Každý jezdec s motokárou se účastní jízdy na vlastní nebezpečí.
Machen Sie glücklich mit einem Geschenkgutschein
Machen Sie glücklich mit einem Geschenkgutschein
Der Gutschein ist für alle Leistungen gültig. Unvergessliche Erlebnisse für Kinder und Erwachsene!