loading

Bezpečnostní pokyny

Pokyny

Provozní řád

Vaše bezpečnost je pro nás prvořadá.

Před vstupem do kartareny je důležité:

 • Zaregistrovat se
 • Mít vhodné oblečení a hygienickou kuklu kterou u nás můžete zakoupit
 • Vyndat z kapes všechny drobné předměty( klíče,peníze,telefon apod.) které si můžete uložit v uzamykatelném boxu který je u nás k dispozici
 • Řídit se pokyny obsluhy motokár.

Doporučujeme přijít alespoň o 15min dříve, z důvodu bezpečnostní instruktáže.

Pravida a bezpečnostní pokyny pro vnitřní motokáry KARTARENA Cheb

 1. Před vstupem na dráhu je každý návštěvník povinen se seznámit s provozním řádem a zavazuje se ho dodržovat.
 2. Jízda na motokárách je na vlastní nebezpečí a provozovatel neručí za škody nebo újmu na zdraví.
 1. Návštěvník musí vždy dbát pokynů obsluhy.
 2. Je zakázáno jezdit pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.
 3. Osoby mladší 15let mohou jezdit pouze v doprovodu rodičů nebo zákonného zástupce.
  • 5.1 Osoby 15-18let je možný i bez doprovodu, ale musí mít podepsanou registraci svým zákonným zástupcem
 4. Provozovatel neručí za odložené věci mimo uzamykatelnou skříňku, která je k tomu určena v areálu Kartarena Cheb.
 1. Každý závodník je povinen použít bezpečnostní helmu
 1. Je zakázáno při jízdě nosit šály,šátky a v případě dlouhých vlasů je potřeba je upravit tak aby nedošlo k jejich zachycení.
 1. Každý návštěvník Kartareny Cheb je povinen dodržovat pravidla provozu a dbát pokynů obsluhy. Neohrožovat svojí jízdou ostatní závodníky. Každý závodník jezdí pouze na svoje vlastní nebezpečí a svou odpovědnost. Souhlasí s dodržováním pravidel a je si vědom rizik vyplývající z jejich nedodržení.
 1. Je přísně zakázáno úmyslně narážet do ochranných bariér a ostatních motokár.
 1. Návštěvník musí přizpůsobit styl a jízdu svým schopnostem, aby neohrozil své zdraví ,zdraví svých spolujezdců a majetek provozovatele.
 1. Nesmí znečišťovat dráhu, vyhazovat předměty a ohrozit tak spolujezdce a obsluhu motokár.
 1. Pokud vidí že je někdo rychlejší je povinen nebránit mu v předjetí a pustí ho před sebe.
 1. Platí přísný zákaz vstupu na dráhu.
 1. Při nastupování a vystupování z motokáry musí dbát návštěvník zvýšené opatrnosti.
 1. Při jízdě je zakázáno ohrožovat,omezovat nebo vytlačovat z dráhy jiné závodníky. V tomto případě bude závodník vyloučen ze závodu bez náhrady vráceních peněz.
 1. Při kolizi nebo z technických důvodů neschopnosti jízdy nesmí závodník vystupovat z motokáry a ani jinak s motokárou manipulovat. Zvednutím ruky přivolá obsluhu motokár, která motokáru srovná do směru jízdy. V případě poruchy motokáru bezpečně odveze do depa.
 1. Na konci jízdy musí pomalu zajet do depa aniž by ohrozil své spolujezdce a obsluhu motokár.

Uvedená bezpečnostní pravidla a pokyny jsem si přečetl, a souhlasím s nimi.

Udělejte radost dárkovým poukazem
Udělejte radost dárkovým poukazem
Poukaz platí na všechny služby. Nezapomenutelné zážitky pro děti i dospělé!